SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

78.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 37/20), članka 47. stavak 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici dana 24. srpnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Opatije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Opatije s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnosti radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja i otklanja posljedica katastrofa i velikih nesreća .

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Opatije su:

  • Komunalac d.o.o. Jurdani
  • Komunalno poduzeće temeljem Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije sukladno svojim tehničkim i ljudskim resursima obavlja poslove predviđenim planom za određenu vrstu ugroze uključujući radnje kod evakuacija i zbrinjavanja stanovništva, te po uputama i odlukama stožera CZ Grada Opatije.
  • Liburnijske vode d.o.o. Ičići
  • Komunalno poduzeće temeljem Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije sukladno svojim tehničkim i ljudskim resursima obavlja poslove predviđenim planom za određenu vrstu ugroze uključujući radnje kod evakuacija i zbrinjavanja stanovništva, te po uputama i odlukama stožera CZ Grada Opatije.
  • Parkovi d.o.o. Opatija
  • Komunalno poduzeće temeljem Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije sukladno svojim tehničkim i ljudskim resursima obavlja poslove predviđenim planom za određenu vrstu ugroze uključujući radnje kod evakuacija i zbrinjavanja stanovništva, te po uputama i odlukama stožera CZ Grada Opatije.
  • Opatija 21 d.o.o. Opatija

Stavlja na raspolaganje zgradu sportske dvorane radi smještaja ljudi, te tehničke i ljudske resurse i radi po uputama stožera CZ Grada Opatije.

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Opatije, koje sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavit će se izvod iz plana djelovanja civilne zaštite, koji sadržava točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i postanka katastrofa i velikih nesreća, temeljem čega će iste u svojim operativnim planovima planirati provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Članak 4.

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Opatija ostvaruju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 5.

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Opatije određuje gradonačelnik Grada Opatije u skladu sa Planom djelovanja civilne zaštite Grada Opatije.

Članak 6.

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite Grada Opatije iz članka 5. ove Odluke pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga, te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu sa Zakonom i planovima Grada Opatije.

Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o ustrojavanju postrojbi civilne zaštite („Službene novine“ PGŽ 13/09 42/10).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 810-01/20-01/8

Ur. broj: 2156/01-01/01-20-01-2

Opatija, 24. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Fernando Kirigin, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr