SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD KRK

46.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Dodatak I. Sporazuma o spajanju fekalne kanalizacije naselja Kornić na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat

Članak 1.

Daje se suglasnost na Dodatak I. Sporazuma o spajanju fekalne kanalizacije naselja Kornić na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat (Prilog: Dodatak I. Sporazuma, ali nije predmet objave).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 404-01/16-01/04

Ur. broj:2142/01-01-20-9

Krk, 23. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=51500&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr