SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

79.

Na temelju članka 35. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 29/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19) i članka 29. podstavka 9. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13, 17/13- pročišćeni tekst, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/07,1/08-ispr., 46/08, 22/10, 5/12, 39/13 i 32/19) u članku 3. riječi „i nadziru provedbu općih akata“ zamjenjuju se riječima „neposredno izvršavaju provođenje općih akata“.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. riječ „rukovode“ zamjenjuje se riječju „upravljaju“.

U stavku 2. riječi „privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika“ zamjenjuju se riječima „imenovati privremenog pročelnika“.

U stavku 3. riječi „privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika“ zamjenjuju se riječima „imenovati privremenog pročelnika“.

U stavku 4. riječi „vršitelja dužnosti pročelnika“ zamjenjuju se riječima „privremenog pročelnika“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-01/13-01/11

Ur. broj: 2156/01-01/01-20-1

Opatija, 24. srpnja 2020. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr