SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD KRK

47.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Krk (Klasa: 320-01/19-01/6; Ur. broj: 2170/1-08/2-19-6, kojeg je na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu izradila Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj umjesto Grada Krka) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost Klasa: 945-01/19-01/49, Ur. broj: 525-7/1183-19-3 od 04.07.2019. godine i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine, donijelo je 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u katastarskim općinama: Skrbčići, Poljica, Vrh, Kornić i Krk, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka predviđeno za zakup ili je predviđeno za povrat ili ostale namjene.

Poljoprivredna zemljišta iz stavka 1. dat će se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

II.

Gradsko vijeće Grada Krka provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture ('Narodne novine', broj 89/18).

IV.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 20 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18, 115/18 i 98/19).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Krka u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Krku u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Krka.

VI.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio, ali nije predmet objave.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Krka na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Krk.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za gospodarstvo u suradnji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 320-02/20-01/02

Ur. broj: 2142/01-01-20-4

Krk, 23. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=51500&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr