SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
47. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada
46. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada
45. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Cresa
44. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Cresa
43. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
42. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine zemljišnoknjižne oznake č.zem. 7936/8 k.o. Cres
41. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra dijela nekretnina zemljišnoknjižnih oznaka č.zem. 7933/2, 7933/3 i 7933/8 k.o. Cres
40. Odluka o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
39. Odluka o visini turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju
38. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«
37. Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselje Orlec NA9
37. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka
36. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
35. Izmjena i dopunu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
34. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
33. Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2019. godinu
32. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu
31. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu
30. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu
29. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu
54. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3)
53. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1)
52. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2019. godinu
23. Plan prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2019. godinu
45. 2. Izmjene Plana prijma u službu u Općinu Punat za 2019. godinu
44. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu
43. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat
42. Odluka o Izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
41. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve voda d.o.o.
53. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije
52. Odluka o opozivu i imenovanju člana Uprave - direktora Trgovačkog društva Verbena d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr