SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD CRES

40.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 28/10) i na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 23. rujna 2019. donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine« br. 41/10, 37/14, 35/16, 4/ 19) u članku 2., u tablici, mijenjaju se točke 15., 16. i 18 i glase:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se za obračun plaće za mjesec listopad 2019.

Klasa: 011-01/19-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-19-5

Cres, 23. rujna 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Marčelo Damijanjević, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=10002&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr