SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
OPĆINA VRBNIK

52.

Na temelju članka 441.st.1 t.3. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/ 00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13.,110/15 i 40/19.) Odluke o osnivanju Trgovačkog društva VERBENA d.o.o. (Službene novine Općine Vrbnik br. 9/18 ) Skupština Društva na 4. sjednici skupštine održanoj dana 27. 9. 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O OPOZIVU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVE
- DIREKORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
VERBENA D.O.O.

Članak 1.

Nirvana Magaš, VSS, dipl.oec. iz Vrbnika, Vinišća 3, sa osobnom iskaznicom broj 105299309 izdanom od PP Krk opoziva se i razrješuje dužnosti jedinog člana uprave-direktora Trgovačkog društva VERBENA d.o.o.(dalje u tekstu:Društvo) zaključno s 30. 9. 2019.

Članak 2.

Daniel Matanić, VSS, struč. spec. ing. sec. iz Vrbnika, Supec 2, s osobnom iskaznicom broj 112762178 izdanom od PP Krk imenuje se jedinim članom uprave-direktorom Društva na period od 4 godine odnosno do prve skupštine društva nakon konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. 10. 2019. godine, kada mandat direktorici iz članka 1. Ove Odluke prestaje, a mandat direktoru iz članka 2. ove Odluke počinje. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Općine Vrbnik«.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predsjednik

Dragan Zahija, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51516&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr