SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD KRK

37.

Na temelju članka 14. stavka 1. i 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine« broj 16/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/ 09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka

Članak 1.

Osniva se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka (dalje: Gradsko povjerenstvo).

Članak 2.

U Gradsko povjerenstvo imenuju se:

1. SAŠA GRGANTOV, za predsjednika,

2. DAVID MRAKOVČIĆ, za člana,

3. ANTONELA MAHULJA, za članicu.

Članak 3.

Članovi Gradskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 4.

Gradsko povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje grada;

2. unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta;

3. unosi i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu;

4. raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima;

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema ovom Zakonu;

6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta;

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi ovoga Zakona;

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti;

9. obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Gradsko povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-12/19-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 25. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51500&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr