SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
OPĆINA PUNAT

45.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18 i 10/19) općinski načelnik Općine Punat, donosi

2. IZMJENE PLANA PRIJMA
u službu u Općinu Punat za 2019. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Punat za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/19 i 21/19) mijenja se točka IV. koja sada glasi: »U Jedinstveni upravni odjel Općine Punat sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Punat za 2019. godinu, planira se prijam službenika s radnim iskustvom na neodređeno vrijeme, i to:

-1 službenik sa srednjom stručnom spremom - gimnazija, društvenog ili tehničkog smjera referent za komunalno gospodarstvo.«

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/19-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-19-3

Punat, 27. rujna 2019.

OPĆINA PUNAT

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51521&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr