SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD KRK

33.

Na temelju članka 20. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine« broj 52/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na prijedlog Turističke zajednice Grada Krka i Gradonačelnika Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2019. godine, donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu

Članak 1.

U nazivu Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 43/18), mijenja se riječ/naziv: »boravišne« u riječ/naziv: »turističke«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Prihod od turističke pristojbe planiran je u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 1.260.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

Klasa: 412-05/19-01/03

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 25. rujna 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51500&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr