SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
31. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 'Katarina Frankopan' Krk
30. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja Grada Krka
29. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2017. - 2019. godine
28. Godišnji plan davanja koncesija za 2017. godinu
27. Odluka o osnivanju prava građenja
26. Odluka o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
25. Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka, Općine Omišalj, Malinska - Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška
24. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
36. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Sožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
25. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška
24. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine
64. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2016. godinu i Projekcije 2017.-2018. godine
63. Odluka o Izmkjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
62. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
61. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta Proširenje groblja Rukavac od interesa za razvoj Općine Matulji
60. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta Otvoreno sportsko igralište s javnom ozelenjenom površinom - lokacija 'Jankovićev dolac' Matulji od interesa za razvoj Op
59. Odluka da za II. Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Matulji nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
58. Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji
57. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Općine Matulji
56. Zaključak o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine
51. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
50. Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području Općine Punat
49. Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat
48. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2016. godinu
47. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Punat za 2016. godinu
46. Odluka o I. izmjeni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko- rekreacijske namjene R6b
45. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat
44. Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr