SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA BAŠKA

24.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračunaNarodne novine« broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Opći dio Proračuna sadrži pregled izvršenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Proračuna sadrži:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Općine Baška www.baska.hr.

KLASA: 021-05/16-01/5

UR.BROJ: 2142-03-01/1-16-5

BAŠKA, 18. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=10007&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr