SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA PUNAT

46.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnjiNarodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 153/13 ), a u svezi sa člankom 188. stavkom 1 Zakona o perostornom uređenjuNarodne novine« br. 153/13) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09, 13/13 i 19/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici održanoj dana 21. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni Odluke
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a
s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-
rekreacijske namjene R6b

 

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 40/13), mijenja se naziv urbanističkog plana i sada glasi: »UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R6b

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/5

URBROJ:2142-02-01-16-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51521&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr