SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
GRAD KRK

29.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 18. listopada 2016. godine, donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
DAVANJA KONCESIJA ZA RAZDOBLJE
OD 2017. - 2019. GODINE

I.

U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog gopodarstva i važećim ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti s određenim koncesionarima, utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2017. - 2019. godine, kako slijedi:

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

.Planirani broj koncesija: 1 koncesija

.Rok na koji se koncesija daje: 5 godina (2017.-2022.)

.Pravna osnova za davanje koncesija: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«' broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/ 04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10, 44/10, 6/11, 15/13, 20/14 i 23/15) i Zakon o koncesijama (»'Narodne novine« broj 143/12).

.Procijenjena godišnja naknada: 26.000,00 kn.

II.

Prema ranije provedenim postupcima davanja koncesija i važećim ugovorima, prioritetno se planira davanje koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i to onih koje istječu tijekom 2016., 2017. i 2018. godine, odnosno koje se novim natječajnim postupcima nastavljaju.

III.

Komunalne usluge čije se obavljanje vrši davanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije određeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10, 44/10, 6/11, 15/13, 20/14 i 23/15).

IV.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 363-02/16-04/04

Urbroj:2142/01-01-16-3

Krk, 18. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51500&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr