SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
GRAD KRK

24.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA
ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za 2016. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

           Opći dio proračuna sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema
           ekonomskoj klasifikaciji:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji kako sljedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 4.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po ekonomskoj klasifikaciji kako sljedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Grada Krka www.grad-krk.hr.

KLASA: 400-04/16-01/03

URBROJ: 2142/01-01-16-4

Krk, 18. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51500&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr