SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA MATULJI

64.

Na temelju članka39 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i NN 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (Službene novine Županije Primorsko goranske 26/09, 38/09 ,8/ 13 17/14 i 29/14), Općinsko Vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 20. listopada 2016. g, donosi,

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2016. G. I PROJEKCIJE 2017.-2018. G.

Članak 1.

U Proračunu Općine Matulji za 2016. g. i Projekcije za 2017-2018. g. (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 13/16., članak 1. mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2016. g., i to kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2016.g., i to kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Članak 3. POSEBNI DIO Proračuna u dijelu, koji se odnosi na 2016.g., mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Članak 4. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA, mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2016. g., i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Članak 5.RAZVOJNI PROGRAMI Proračuna, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016.g.i to kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2016.g. i Projekcije 2017-2018. g. stupaju na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«

Klasa:400-08/16-01/9

Ur.broj:2156-04-01-16-01

Matulji, 20. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Dr. Mladen Prenc

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51211&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr