SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA PUNAT

44.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) te članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 25/09, 35/09 i 13/13) donosi

P R A V I L N I K
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/13, 27/14 i 42/14) članak 15. mijenja se i glasi:

»Osim lakih povreda službene dužnosti propisanih zakonom, lake povreda službene dužnosti su slijedeće: - nepoštivanje naloga općinskog načelnika, pročelnika i voditelja odsjeka,

-nepoštivanje pisanog naloga općinskog načelnika, pročelnika ili voditelja odsjeka u roku od 3 dana od zaprimanja pisanog naloga,

-izvršenje službene zadaće protivno pravilima struke.«

Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 110-01/14-01/01

URBROJ: 2142-02-02/1-16-10

Punat, 12. listopada 2016.

OPĆINA PUNAT

Općinski načelnik
Marinko Žic

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51521&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr