SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
GRAD KRK

28.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA
ZA 2017. GODINU

I.

U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti s određenim koncesionarima, utvrđuje se Plan davanja koncesija za 2017. godinu, kako slijedi:

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

.Planirani broj koncesija: 1 koncesija

.Rok na koji se koncesija daje: 5 godina (2017.-2022.)

.Pravna osnova za davanje koncesija: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/ 04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 18/10, 44/10, 6/11, 15/13, 20/14 i 23/15) i Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

.Procijenjena godišnja naknada: 26.000,00 kn.

II.

U 2017. godini istječu sljedeći ugovori o koncesiji:

-Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljen s tvrtkom KDS »Dimnjačar - Primorje« iz Klenovice (vrijedi od 5. listopada 2012. do 5. listopada 2017. godine) i

-Ugovor o koncesiji za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanja, blokiranja i čuvanja krivo parkiranih i ostavljenih vozila sklopljen s tvrtkom Crtorad d.o.o. iz Varaždina (vrijedi od 1. srpnja 2010. do 1. srpnja 2017. godine).

III.

Ovaj Plan davanja koncesija za 2017. godinu u skladu je sa Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija.

IV.

Komunalne usluge čije se obavljanje vrši davanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije određeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10, 44/10, 6/11, 15/13, 20/14 i 23/15).

V.

Prema ranije provedenim postupcima davanja koncesija i važećim ugovorima, u 2017. godini planira se davanje koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova, dok se obavljanje poslova održavanje i naplate parkirališnih mjesta te uklanjanja, blokiranja i čuvanja krivo parkiranih i ostavljenih vozila planira povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Krka po isteku trenutno važećeg Ugovora o koncesiji navedenog u točki II. podstavka 2. ovog Plana.

VI.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 363-02/16-04/05

Urbroj: 2142/01-01-16-3

Krk, 18. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51500&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr