SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
92. Odluka o stjecanju novog poslovnog udjela Županije u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. ulaganjem prava Županije u temelji kapital Društva
91. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Malinska-Dubašnica
90. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab
89. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Brod Moravice
88. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci
87. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
86. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-goranske županije
85. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije
84. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
83. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
82. Odluka o imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 »Rab« i VIII/129 »Dubračina«
81. Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
80. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere
79. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i ugostiteljske terase ispred Ville Eva, Općina Omišalj
78. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj
77. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju i proširenje sustava odvodnje na području Grada Rijeke, podsustav Kantrida-Zamet, vod K1, K1.1
76. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu »Ponikve-voda« d.o.o. za izgradnju i korištenje CS 6 sa sigurnosnim preljevom u uvali Vodotoč, Općina Omišalj
75. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Veli Mel u Kamporu, Grad Rab
74. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj
15. Odluka o izmjenama Odluke o privremenim javnim parkiralištima s naplatom
14. Odluka o prijedlogu članice Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
35. Odluka o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko-turističkog sajma) na području Grada Raba u 2016. godini
22. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan
21. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Baška za 2016. godinu
20. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sportskih stipendija Općine Baška
18. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor provedbe Programa ukupnog razvoja Općine Baška
35. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Jelenje za razdoblje 2015.-2020. godine
34. Odluka o usvajanju Programa zbrinjavanja otpada divljeg odlagališta Dubina - I. Faza
33. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje za razdoblje 2016.-2022. godine
32. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje u 2015. godini
31. Odluka o usvajanju financijskog izvješća Komunalnog društva Jelen d.o.o. za 2015. godinu
30. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje
29. Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Jelenje
28. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Jelenje
27. Odluka o imenovanju članova Odbora za strateške planove i fondove EU
26. Odluka o davanju prostora u vlasništvu Općine Jelenje na korištenje udrugama
25. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora na području Općine Jelenje koji se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti
24. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu
23. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
22. I. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2016. godine
21. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2016. godini
20. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
19. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2016. godinu
18. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2016. godini
17. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
31. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu
30. Odluka o Izmjenama Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj
29. Prve izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonite izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
28. Prve izmjene Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016.-2018. godine
27. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2016. godinu
26. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
25. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
24. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. gofinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr