SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA JELENJE

33.

Temeljem članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09, 13/13 i 6/16) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 14. 6. 2016. godine donijelo je

ODLUKU
O USVAJANJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE JELENJEm ZA RAZDOBLJE 2016.-2022. GODINE

Članak 1.

Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Općine Jelenje za razdoblje 2016. do 2022. godine (u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.

Plan se sastoji od: analize te ocjene stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Jelenje uključujući i ostvarenje ciljeva, podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganje komunalnog i biorazgradivog otpada, podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, mjerama za ostvarenje ciljeva smanjenja ili sprječavanja nastanka otpada, opće mjere gospodarenja otpadom, mjere prikupljanja miješanog otpada, opasnih otpada i posebnih kategorija otpada, mjere odvojenog prikupljanja otpadom i rokove i nositelje plana izvršenja.

Tekst Plana nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 023-01/16-01

Ur. broj: 2170-04-01-16-8

Dražice, 14 lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51218&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr