SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

85.

Na temelju članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 100. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15)Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici održanoj dana 9. i 16. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/13, 4/14 i 17/14).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-55

Rijeka, 16. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=00001&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr