SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA JELENJE

24.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12. i 68/12.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13. i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 18. sjednici održanoj dana 14. 6. 2016. godine donijelo je

I. izmjene i dopune
P R O G R A M A
utroška sredstava šumskog doprinosa Općine
Jelenje za 2016. godinu

Članak 1.

U članku 2. broj 144.000,00 mijenja se i glasi;«

U 2016. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 165.600,00 kuna.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novina Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/16-01/1

Ur. broj: 2170/04-02-16-07

Dražice, 14 lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51218&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr