SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
GRAD KRK

14.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispravak) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), i članka 28. stavka 4. Društvenog ugovora Zračne luke Rijeka d.o.o. od 19.05. 1998., pročišćeni tekst od 19. 6. 2006. i Izmjenama i dopunama Društvenog ugovora od 9. 6. 2010. godine, Gradonačelnik Grada Krka, 7. lipnja 2016. godine, donio je

ODLUKU
o prijedlogu članice Nadzornog odbora
Zračne luke Rijeka d.o.o.

I.

U Nadzorni odbor Zračne luke Rijeka d.o.o. predlaže se: DARINKA BRUSIĆ iz Krka, Jurja Križanića 13, kao zajednička predstavnica Grada Krka i Općine Omišalj za članicu Nadzornog odbora Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-01/16-01/02

Ur. broj: 2142/01-02/1-16-3

Krk, 7. lipnja 2016.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr