SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA BAŠKA

19.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli
sportskih stipendija

Članak 1.

U Odluci o dodjeli sportskih stipendija (»Službene novine« PGŽ broj 45/08 i 20/10) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sportske stipendije se dodjeljuju sportašima 1., 2., 3., 4., 5. i 6. kategorije, temeljem važećeg rješenja o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na sportsku stipendiju, temeljem podnesene pisane zamolbe, mogu ostvariti sportaši 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. kategorije,«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-16-5

Baška, 14. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=10007&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr