SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
113. Ispravak Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
63. Javni uvid o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
62. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika
61. Odluka o pokretanju inicijative za izmjene i dopune Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
60. Odluka o stjecanju nekretnine
59. I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
58. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
57. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2013. godinu
56. I. izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
55. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2013. - 2015.
54. I. izmjene i dopune Projekcije proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014. - 2015.
53. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2013. godinu
38. Odluka o imenovanju socijalnog vijeća Grada Raba
27. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanje Općine Brod Moravice
26. Odluka o izboru članova Povjerenstva za kulturu, predškolski odgoj i osnovno Obrazovanje Općine Brod Moravice
25. Odluka o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Brod Moravice
24. Odluka o izboru članova Povjerenstva za vatrogastvo i zaštitu i spašavanje Općine Brod Moravice
23. Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Brod Moravice
22. Odluka o izboru članova Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata na području Općine Brod Moravice
21. Odluka o izboru članova Povjerenstva za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Brod Moravice
20. Odluka o izboru članova Povjerenstva za tjelesnu kulturu, sport i tehničku kulturu Općine Brod Moravice
19. Odluka o izboru članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Brod Moravice
18. Odluka o izboru članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Brod Moravice
17. Odluka o izboru članova Povjerenstva za informiranje, turizam i međuopćinsku suradnju
16. Odluka o izboru Povjerenstva za Proračun i financije Općine Brod Moravice
15. Odluka o izboru članova Povjerenstva za popis imovine Brod Moravice
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
13. Odluka o naknadi zamjeniku Općinskog načelnika Općine Brod Moravice
12. Odluka o naknadama troškova za rad predsjednika i članova Općinskog vijeća Općine Brod Moravice i njihovih radnih tijela
33. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj
42. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj
41. Statut Općine Omišalj
21. Izmjena plana prijma u službu za 2013. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr