SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra u k.o. Brod Moravice, temeljem članka 35. Stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/ 09, 35/09 i 16/13), na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra nekretnine k.č.br.11067/4 k.o. Brod Moravice u Donjoj Dobri, površine 34 čhv, koja je izgubila značaj javnog dobra u općoj uporabi, te predstavlja nekadašnji kolski put u dijelu naselja Donja Dobra.

Članak 2.

Zadužuju se Jedinstveni upravni odjel i Općinski načelnik Općine Brod Moravice za provedbu ove Odluke, a nakon provedbe izvršiti će se uknjižba u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama na način da će se nekretnini iz točke 1. Ove Odluke brisati javno dobro.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/13-01/08

Ur. broj: 2112-06-13-01-02

Brod Moravice, 18. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=51312&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr