SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09,127/10) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08, 44,08), te članka 32, Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Općine Brod Moravice

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanje osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Brod Moravice.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice imenuju se:

1. DRAGUTIN CRNKOVIĆ (Općinski načelnik) - načelnik Stožera

2. MIROSLAV ŠTEFANČIĆ (pred. pravne osobe kojoj je zašt. i spaš. redovna djelat.) - član

3. BORO TOMIĆ (pred. pravne osobe kojoj je zašt. i spaš. redovna djelat.) - član

4. IVAN JURKOVIĆ (Jedinstveni upravni odjel) - član

5. ŽELJKO ŠPORER (predloženi predstavnik PUZS Rijeka) - član

6. FANIKA MIHELČIĆ (Dnevni boravak i Pomoć u kući st. osobama) - član

7. ZLATKO BRAJDIĆ (predstavnik PP Delnice) - član

8. DAVORIN JUGOVIĆ (Predsjednik DVD Brod Moravice) - član

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice od 28. svibnja 2010. godine.

Klasa: 833-01/13-01/03

Ur. broj: 2112-06-13-01-02

Brod Moravice, 18. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=51312&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr