SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je

IZMJENU PLANA
prijma u službu za 2013. godinu

I.

U Planu prijma u službu za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/13) tabela u točki II. mijenja se i glasi:

II.

Ova Izmjena Plana objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/13-01/1

Ur. broj: 2112/07-03-13-6

Ravna Gora, 12. kolovoza 2013.

Općinski načelnik

Anđelko Florijan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=51314&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr