SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 53.

Na temelju člana 32. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, broj 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 30. srpnja 2013. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od:

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.
OPĆI DIO

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 2.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2013. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/08

Ur. broj: 2213/01-01-13-10

Mali Lošinj, 30. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v. r.

 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malo  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=10005&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr