SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj, općinski načelnik dana 12. kolovoza 2013. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj (»Službe novine Primorsko-goranske županije« broj 37/10) u Dodatku I. toč. 11.4 alineja 1. mijenja se na način da glasi: »stručni prvostupnik (baccalaurea) ekonomske ili upravne struke, i alineja 9. na način da glasi: »aktivno poznavanje engleskog jezika« i toč. 11.7 alineja 9. na način da glasi: »aktivno poznavanje engleskog jezika«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-32/1

Ur. broj: 2142-04-03-13-41

Dobrinj, 12. kolovoza 2013.

Općinski načelnik

Neven Komadina, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=51514&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr