SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 19., stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članaka 5., 20., 21., i 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 41/12) te članaka 5. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj dana 8. kolovoza 2013. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba

Članak 1.

Odlukom o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba imenuje se pet (5) članova Socijalnog vijeća Grada Raba.

Djelokrug rada Socijalnog vijeća Grada Raba utvrđen je člankom 23. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 41/12).

Socijalno vijeće Grada Raba na sastanku, sazvanom temeljem Poslovnika o radu Socijalnog vijeća, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Raba, donosi odluku o ostvarivanju prava Korisnika na dobivanje jednokratne novčane pomoći.

Članak 2.

U Socijalno vijeće Grada Raba imenuju se:

- KRISTINA DUNDOVIĆ, voditeljica HZZO, Regionalni ured Rijeka, Ispostava Rab,

- JOSIP POLDAN, umirovljenik,

- JURE ADŽAMIĆ, predstavnik Centra za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab,

- STANISLAVA VALOVIČIĆ, predstavnik Gradskog društva crvenog križa Rab,

- IVO KORDIĆ, djelatnik Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda Rab.

Članak 3.

Socijalno vijeće će na svom prvom sastanku imenovati predsjednika i zamjenika, sukladno Poslovniku o radu Socijalnog vijeća Grada Raba.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 35/09).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-06/13-01/5

Urbroj: 2169-01-02-01/3-13-3

Rab, 8. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=51280&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr