SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

59.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09 i 10/ 13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 53/12) u članku 2 . briše se i glasi:

Ukupno planirani iznos u kn: 9.960.720,00

Izvori: komunalna naknada 6.926.000,00

višak prihoda 235.624,78

vlastiti prihodi 580.000,00

naknade za koncesije 1.000.000,00

boravišna pristojba 764.375,22

kapitalne pomoći Proračuna RH 348.370,00

kapitalne pomoći PGŽ 50.000,00

prihodi po posebnim propisima 56.000,00


–ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA 1.700.000,00

-DDD i VHS 90.000,00

-PRIJEVOZ KOM.OTPADA S OTOKA 378.720,00

–ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 2.200.000,00

-ODRŽAVANJE FONTANA 40.000,00

-ODRŽAVANJE URBANE OPREME 60.000,00

–ODVODNJA OBORINSKIH VODA 250.000,00

–PRIJEVOZ VODE I JAVNI IZLJEVI 70.000,00

–ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 250.000,00

-REGULACIJA PROMETA 185.000,00

-PROMETNA SIGNALIZACIJA 121.000,00

–ODRŽAVANJE GROBLJA 160.000,00

–ĆIŠĆENJE JAVNIH WC-a 56.000,00

–ODRŽAVANJE OBALE 1.150.000,00

–JAVNA RASVJETA 2.200.000,00

- utrošak el.energije 1.300.000,00

- održavanje javne rasvjete 500.000,00

- uređenje prigodne božićne rasvjete 400.000,00

–ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.050.000,00


ukupno: 9.960.720,00


- Održavanje čistoće javnih površina:

Čišćenje obuhvaća pometanje ulica strojno/ručno, pranje ulica strojno/ručno, čišćenje trave na javno-prometnim površinama, pražnjenje košarica za otpatke; veličine javno prometnih površina s kategorizacijom:

Mali Lošinj I. 30.854 m2

Mali Lošinj II. 38.301 m2(uključen Čikat II. kat)

Mali Lošinj III. 27.002 m2

Mali Lošinj IV. 19.764 m2

Veli Lošinj I. 4.510 m2

Veli Lošinj II. 5.730 m2

Veli Lošinj III. 520 m2

Veli Lošinj IV. 750 m2

Nerezine I. 2.070 m2

Ćunski II. 6.317 m2

Unije II. 4.033 m2

Unije III. 4.033 m2

Susak II. 4.297 m2

Susak III. 1.220 m2

Ilovik II. 6.317 m2

Osor II. 3.062 m2

Pranje javno- prometnih površina:

Mali Lošinj 6.645 m2 ručno/ svakodnevno,

Mali Lošinj 20.678 m2 strojno/ 2x tjedno

Veli Lošinj 3.880 m2 strojno/ 2 x tjedno

Nerezine 2.390 m2 strojno/2x tjedno

Uz lungo mare čiste se košarice i ručno se čiste javne površine svaki dan

– Održavanje zelenih površina obuhvaća:

–Tekuće održavanje zelenih površina u Malom Lošinju 6.256 m2, okolna mjesta 3.899 m2 i sadnju novih Priko, i Osor; košenje travnatih površina Mali Lošinj 41.308 m2 3x godišnje i okolna mjesta 55. 804 m2 2x godišnje i održavanje prohodnosti pješačkih staza 184 km i šetnica lungomare 41 km, predviđa dva godišnja prohoda cjelokupne dužine.

Program obuhvaća postavljanje i održavanje komunalne opreme (košarica i klupa); održavanje gradskih fontana.

–Program održavanja oborinskih kolektora obuhvaća tekuće čišćenje svih oborinskih kolektora 420 kom. i rešetki 231 m ( 3x godišnje) i vanredno održavanje ( velike oborinske vode); u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama.

-Održavanje groblja obuhvaća održavanje čistoće putova i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih dijelova groblja i građevinsko održavanje (zidići i putovi)

–Održavanje nerazvrstanih cesta:

-zimsko održavanje ( čišćenje snijega, posipavanje i grecanje)

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva ukupno

proširenje zavoja u Artatorama

krpanje rupa u Artatorama -

dio ceste na Kalvariji i Vresikovu u Malom Lošinju

dio površine kod Zagrebačke ul.

Ćunski- dio površine ispod crkve

Sv. Jakov- zavoj kod škole

Nerezine- krpanje kod Televrina

- regulacija prometa u svim naseljima

- prometna signalizacija u svim naseljima

- Prijevoz vode i javni izljevi obuhvaća javne špine

– Čišćenje javnih WC-a u malim mjestima

Održavanje obale obuhvaća:

a) sa komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres- Mali Lošinj iznos od 260.000,00 kn

– Djelatnost čišćenja plaža obuhvaća slijedeće pravce

Porto Šešula-Cuanguski-Mala Draga-Vela Draga-Sunfarn-Krivica-Balvanida-Pijeski od 01. 06. do 01.09. svaki drugi dan

Javorna-Kriška-Jamna-Trasorka-Mrtvaška od 01. 06. do 01. 09. dva puta mjesečno

Koludarac-Bocca Falsa, Murter-vala Inglese-Zabodarski I-II-III-uvala zadnja-Bocca vera od 01.06. do 01.09. tjedno jednom

Bocca vera-Liski-Liska slatina-Studenčić 01. 06. do 01. 09. 4x mjesečno

Most Privlaka-Privlaka-Kadin-Zagazinjine-zag. Žalić,- Bojčić-Sv. Martin-M. Valdarke-Valdarke-Riva Valdarke- Val d škure-hotel Punta od 01. 06. do 01. 09. svaki drugi dan

Uvala Osiri- od 01.06. do 01.09.4 x mjesečno

Vila Diana-glavna plaža-ispod hotela Bellewue-hotel Alhambra-spomenik A. Haračić-željezničko odmaralište- Lanterna od. 01. 06. do 01. 09.svaki drugi dan

Villa Diana- Njemačko groblje-Kredo-Srebrna uvala- Zlatna uvala-Velopin-benzinska od 01. 06. do 01. 09. svaki drugi dan

b)sa trgovačkim društvom Lošinj usluge do.o.- ukupno planirana sredstva u iznosu od 575.000,00 kn odnosi se na:

Sanacija molića Čikat 20.000,00 kn

Sanacija zida u uvali Katran 27.100,00 kn

Sanacija zida kod mola Apostoli 58.200,00 kn

Sanacija stepenice kod vile Dijane 5.000,00 kn

Sanacija stepenica kod Hortenzije 7.600,00 kn

nasipavanje Čikata plaža 40.000,00 kn

sanacija staze Artatore 31.000,00 kn

sanacija mola u Punta Križi, uvala Pogana 100.000,00 kn

sanacija u uvali Val de Skura 3.000,00 kn

sanacija u uvali Valdarke 20.000,00 kn

Sanacija punta Slatina 7.700,00 kn

uređenje plaža 210.000,00 kn

čišćenje plaža (neugovorenih pravaca) 10.000,00 kn

održavanje skala i tuševa: 20.000,00 kn

ostalo: 15.400,00 kn

b)Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 315.000,00 kn odnosi se na:

Susak- staza do uvale Boka I. faza 40.000,00 kn

izvedba čekaonice za brod 35.000,00 kn

postavljanje plutajuće brane uvala Bok 20.000 kn

održavanje plutajućih brana 10.000,00 kn

Artatore- postavljanje tuša kod suhe
marine (prokop i cijevi cca 40m) 12.500,00 kn

strojno uređenje triju plaža s vađenjem
kamenih blokova-20.000,00 kn

Ilovik - sanacija obale 32.500,00 kn

Skale i rukohvati, oprema 100.000,00 kn

Utrošak vode na plažama 0.000,00 kn

Ostalo 25.000,00 kn

- Javna rasvjeta odnosi se na:

- utrošak el. energije 1.300.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 500.000,00kn

- dekorativna rasvjeta 400.000,00 kn

– Održavanje javnih površina:1.050.000,00 kn

a)sa trgovačkim društvom Lošinj usluge planirani je iznos od 350.000,00 kn i odnosi se na:

Mali Lošinj

sanacija zidića na Čikatu kod CS 25.000,00 kn

sanacija ul. S. Gopčevića 30.000,00kn

popravak suhozida Draga 5.400,00 kn

sanacija B. Milanovića 4.500,00 kn

tamponiranje Lanterna 15.800 0,00

sanacija Priko- Krislea 5.000,00 kn

tamponiranje ind. zona 5.000,00 kn

sanacija puta Valdarke 9.800,00 kn

Nerezine:

uređenje parkinga kod groblja (financiranje LU)

sanacije javne površine prema Tifonu 37.500,00 kn

sanacija zida Podgora 24.000,00 kn

tamponiranje Klarići 2.500,00 kn

Ćunski:

uređenje puteva 35.000,00kn

Artatore:

betoniranje staze ispod suhe marine 20.500,00 kn

održavanje bijele ceste prema asfaltiranoj
Ćunski-aerodrom tampon 25.000,00 kn

tampon Zabodarski 5.000,00 kn

uređenje parkirališta na ulaznoj plaži (financiranje LU)

Osor:

tamponiranje parkirališta

Punta Križa:

betoniranje podesta za kontejnere

Belej:

betoniranje Koromačno 20.000,00 kn

Ustrine:

tamponiranje bijele ceste 10.000,00 kn

Betoniranje podesta za kontejnere 32.000,00 kn

Uređenje autobusnih čekaonica: 20.000,00kn

Ostalo: 19.000,00 kn

a) Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 700.000,00 kn i odnosi se na:

Kamenarski radovi:

Veli Lošinj- sanacija
pijacala ispred crkve 18.500,00 kn

Rovenska - popločenje 82.500,00 kn

Fugiranje površine u Kandiji 10.000,00 kn

Sv. Martin - popločenje javne površine 84.500,00 kn

Susak-put za Gornje selo 75.000,00 kn

Bravarski radovi: rukohvati i ograde 80.000,00 kn

Stolarski radovi na javnim površinama 20.000,00 kn

Veli Lošinj - sanacije javne površine
V. Gortana 225.000,00 kn

Dovoz betona i ostalog mat. za radove
akcija građana na javnoj površini 90.000,00

Ostalo:14.500,00 kn

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/13-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 30. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=10005&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr