SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske župnije« broj 26/ 09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o pokretanju inicijative za izmjene i dopune Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Članak 1.

Grad Mali Lošinj pokreće inicijativu za izmjene i dopune Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« RH, broj 158/03, 38/09).

Članak 2.

Odluka i pismo inicijative će se dostaviti svim zainteresiranim gradonačelnicima i načelnicima na potpis, a nakon toga će se uputiti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 934-01/13-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 30. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=10005&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr