SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 18. Srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda na području
Općine Brod Moravice

Članak 1.

Osniva se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Brod Moravice.

Članak 2.

Povjerenstvo je sastavljeno o 3 člana, a čine ga Predsjednik i 2 člana.

Članak 3.

U Povjerenstvo iz članka 1. Ove Odluke izabrani su:

1. MIROSLAV ŠTEFANČIĆ, za predsjednika

2. VILKO KLOBUČAR, za člana

3. GORANKA HORAČEK, za člana

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Brod Moravice.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/17

Ur. broj. 2112-06-13-01-01

Brod Moravice, 18. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=51312&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr