SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09, 35/09 i 16/13) i članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 48/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o naknadama troškova za rad predsjednika
i članova Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
i njihovih radnih tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, te uvjeti i način stjecanja prava na naknadu troškova za rad predsjednika i članove Općinskog vijeća Općine Brod Moravice i njihovih radnih tijela.

Članak 2.

Pravo na naknadu ostvaruju članovi Općinskog vijeća Općine Brod Moravice i njihova radna tijela koji dužnost ne obnašaju profesionalno.

Članak 3.

Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u iznosu od 500,00 kuna neto mjesečno i 200,00 kuna neto po nazočnosti na održanoj sjednici Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 200,00 kuna neto po nazočnosti na održanoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 4.

Članovi Povjerenstava, stručnih službi i radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 200,00 kuna neto po nazočnosti na održanoj sjednici radnog tijela ili sjednici vijeća.

Članak 5.

Predsjednik i njegovi zamjenici, kao i članovi Povjerenstava i radnih tijela vijeća imaju pravo na dnevnicu za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, ako i troškove putovanja, sukladno pravu kojeg ostvaruju službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brod Moravice prema važećim zakonskim propisima.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknade troškova propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Općine Brod Moravice temeljem evidencije koju vodi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Brod Moravice i Odluka o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela (»Službene novine« broj 31/06 i 30/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u » Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2112-06-13-01-01

Brod Moravice, 18. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=51312&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr