SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

62.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09 i 10/13) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, dana 10. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika

Članak 1.

U Odluci o osnivanju radnih tijela gradonačelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09)

-u članku 2. mijenja se točka 3. i glasi »Savjet za kulturu i prosvjetu«,

-u istom članku dodaju se točka 6. koja glasi: »Savjet za sport« i točka 7. koja glasi: »Savjet za obitelj i međugeneracijsku solidarnost«.

Članak 2.

U članku 4. Odluke brojka »4« zamjenjuje se brojem »6«.

Članak 3.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Savjet za kulturu i prosvjetu ima predsjednika i 4 člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za kulturu i prosvjetu:

-predlaže mjere i aktivnosti za usklađeno djelovanje subjekata koji su nositelji kulturnih događanja i manifestacija u Gradu Malom Lošinju,

-predlaže mjere i aktivnosti usmjerene ka napretku kulture i prosvjete,

-daje mišljenja i prijedloge za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih programa i manifestacija vezanih za kulturu i prosvjetu,

-predlaže mjere za poticanje aktivnosti udruga u kulturi i prosvjeti,

-obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 4.

U članku 7. Odluke brojka »4« zamjenjuje se brojem »6«.

Članak 5.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 8. koji glasi:

»Savjet za sport ima predsjednika i 6 članova, koje imenuje gradonačelnik iz reda stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za sport:

-predlaže mjere i aktivnosti za usklađeno djelovanje subjekata koji su nositelji sportskih događanja i manifestacija u Gradu Malom Lošinju,

-predlaže mjere i aktivnosti usmjerene ka napretku sporta,

-daje mišljenja i prijedloge za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih programa i manifestacija vezanih za sport,

-predlaže mjere za poticanje aktivnosti udruga u sportu,

-obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.«

Članak 6.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 9. koji glasi:

»Savjet za obitelj i međugeneracijsku solidarnost ima predsjednika i 4 člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za obitelj i međugeneracijsku solidarnost:

-predlaže mjere i aktivnosti usmjerene ka zaštiti obitelji i promicanju međugeneracijske solidarnosti,

-daje mišljenja i prijedloge za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih programa vezanih za zaštitu obitelji i promicanje međugeneracijske solidarnosti,

-obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.«

Članak 7.

Dosadašnji članci 8., 9., 10. i 11. postaju članak 10., 11., 12. i 13.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 022-01/13-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-13-1

Mali Lošinj, 10. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=10005&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr