SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 90.a, stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 144/12) i članka 50. i 51. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09, 35/09 i 16/13) i pismene Izjave da će funkciju zamjenika Općinskog načelnika Općine Brod Moravice obavljati volonterski, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o naknadi zamjeniku Općinskog načelnika
Općine Brod Moravice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade zamjeniku Općinskog načelnika Općine Brod Moravice.

Članak 2.

Zamjeniku Općinskog načelnika Općine Brod Moravice utvrđuje se naknada u iznosu od 500,00 (petsto) kuna mjesečno u neto iznosu, i 200,00 (dvjesto) kuna neto po nazočnosti na održanoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 3.

Kada je zamjenik Općinskog načelnika upućen na putovanje u zemlji i inozemstvu pripada mu dnevnica, naknada prijevoznih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju, sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Općine Brod Moravice, a temeljem evidencije koju vodi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o naknadama zamjeniku Općinskog načelnika Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur. broj: 2112-06-13-01-01

Brod Moravice, 18. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=51312&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr