SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službenim novinama PGŽ« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 53/12) u daljnjem tekstu: Program brišu se članci 2. do 10.

Članak 2.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 9.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 12.663.195,08 kn, od čega komunalni doprinos iznosi 4.702.000,00 kn, kapitalne pomoći RH 475.800,00kn, kapitalne donacije 120.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ 200.000,00 kn, višak u iznosu 253.041,08 kn, HBOR 1.500.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 5.032.354,00 kn, vlastiti izvori u iznosu 380.000,00 kn.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/13-01/57

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 30. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

I. izmjene i dopune Programa gradnje obj  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=10005&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr