SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
177. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. na Obvezujuće pismo namjere u vezi s ponudom Hrvatskoj narodnoj banci
176. Odluka o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
175. Odluka o davanju suglasnosti »Thalassotherapiji« Opatija za sklapanje ugovora o javnim radovima na uređenju IV. kata zgrade »Fizijatrija«
174. Odluka o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za dugoročno financijsko zaduživanje i sklapanje ugovora o zajmu trgovačkom društvu za gospodarenje otpadom Ekoplus d.o.o., Rijeka
173. Odluka o zaduživanju Primorsko-goranske županije za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina
172. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011
171. III. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko- goranske županije za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
170. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije Andrije Mohorovičića, Rijeka
169. Odluka o izboru člana Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju
168. Odluka o razrješenju članice Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju
167. Odluka o izboru predsjednika Odbora za kulturu
166. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za kulturu
165. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
164. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
163. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
162. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije u 2011. godini
161. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije projektu »Multimodalna platforma Jadran - Dunav - Crno more« (»ADB Multiplatform«)
160. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže autokampa »Ježevac«, Krk
159. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa »Politin«, Krk
158. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase ispred restorana »Bevanda«, Grad Opatija
157. Odluka o davanju suglasnosti na davanje dijela koncesije u potkoncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportskog, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj
156. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta u uvali Sepen, Općina Omišalj
155. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Poljana-sjever, Grad Mali Lošinj
154. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija
153. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior, Općina Lovran
152. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marina Admiral, Grad Opatija
151. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže u Sunčanoj uvali, Grad Mali Lošinj
150. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje ski lifta, uz obveznu rekonstrukciju pratećeg objekta u Jadranovu, Grad Crikvenica
149. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Rokan« u Selcu, Grad Crikvenica
148. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2012. godinu
147. Program javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2012. godinu (odgoj i obrazovanje, kultura, sport i tehnička kultura)
146. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2012. godinu
145. Proračun Primorsko-goranske županije za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
144. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije
143. Ispravak Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Bristol, Općina Lovran
81. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu
62. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu
79. Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine
78. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu
77. Program javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2012. godini
76. Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godini
75. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godini
74. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu
73. Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i 2014. godinu
72. Odluka o dopuni 3. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013. godine
71. Odluka o dopuni 3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr