SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

172.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine» broj 87/08), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2011. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu («Službene novine PGŽ» broj 54/10) u članku 26. iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»U 2011. godini Županija se, u sklopu provođenja EU projekta »ŽCGO Marišćina«, sufinanciranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III »Regionalni razvoj« , Operativni program »Zaštita okoliša«, planira namjenski zadužiti u ukupnom iznosu od 3.162.472 EUR u kunskoj protuvrijednosti, od čega se u 2011. godini planiraju primici u iznosu od 3.560.000,00 kuna.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu zaduživanje iz prethodnog stavka ne uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-62

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=172
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr