SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

171.

Na temelju članka 37., stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/09), članka 27. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine« broj 54/19), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici od 15. prosinca 2011. godine donijela je

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2011.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

»U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine« 54/10, 14/11, 16/11 - ispravak, 35/11) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja za 2011. godinu

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

Članak 5.

Ove III. Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-60

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

III. Izmjene i dopune Proračuna Primorsk  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=171
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr