SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

164.

Na temelju članka 190. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11), članka 5. stavka 1. točke a) Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 46/11), članka 28. točke 17. alineje 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84.. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorenju
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 33/03, 16/04, 33/ 04, 3/05, 18/05, 28/05, 16/06, 39/06, 27/07, 9/08, 21/08, 42/08 i 39/09) u članku 3. stavku 1.

kod »Cres«, briše se

BISERKA ŠUPRAHA, dr. med.

te se dodaje:

kod »Čabar«

VALENTINA KOVAČ ŠESTAN, dr. med.

kod »Mali Lošinj«

SANJA BUJAS-LATIN, dr. med.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti mrtvozornika razrješuje se Biserka Šupraha, dr. med.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-48

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=164
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr