SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO

73.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 26. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine donijelo je:

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2012. i projekcijom za 2013. i 2014. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/10

Ur. broj: 2170-09-11-01-10

Viškovo, 14. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2012. - 2014. GODINE

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Klasa: 400-08/11-01/10

Ur. broj: 2170-09-11-01-11

Viškovo, 14. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Rubeša., ing., v. r.

 

Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=51216&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr