SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
2. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
1. Odluka o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije
1. Odluka o utvrđivanju veličine parametra »a« za određivanje visine zakupnine za 2011. godinu
1. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Crikvenice za 2011. godinu
1. Plan prijma u službu za Grad Kraljevicu u 2011. godini
1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu
1. Plan prijma u službu za 2011. godinu
2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
1. Plan prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu
1. Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2011. godinu
4. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti
3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
2. Odluka o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
1. Odluka o osnivanju Komisije za praćenje pripreme i izgradnje montažne dvorane - Balon
3. Odluka o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Mošćenička Draga
1. Odluka o određivanju službenika za informiranje
1. Ispravak Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
2. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za 2011. godinu
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnih natječaja
11. Odluka o osiguranju mjerila za osiguranje stručnih suradnika i ostalih radnika u dječjem vrtiću, mjera zdravstvene zaštite i prehrane djece, mjerila za financiranje programa djece dječjeg vrtića, materijalno-financijskih uvjeta rada, osnovne opreme, didaktičkih sredstava i drugih pomagala potrebnih za provedbu redovitih i posebnih programa Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«
10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«
9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«
8. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« Tribalj
7. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine
6. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Vinodolske općine (pročišćen tekst)
5. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo u 2011. godini
4. Plan malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2011. godinu
3. Plan javne nabave Općine Vinodolske općine za 2011. godinu
2. Godišnji Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2011. godinu
1. Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu na području Vinodolske općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr