SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), gradonačelnik Grada Opatije donosi

PLAN
prijma u službu za 2011. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima te u Jedinici za unutarnju reviziju Grada Opatije na dan donošenja Plana te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2011. godini.

II.

Podaci iz točke I. Plana iskazani su u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Plana.

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

- MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

- PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

- SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,

- NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola,

- V - vježbenici.

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/10-01/07

Ur. broj: 2156/01-03/01-11-3

Opatija, 10. siječnja 2011.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=10006&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr