SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

8.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - (»Narodne novine« broj 33/01, 60/11 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 14.stavak 1. točka prva, odluke o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/07), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 10. sjednici Vijeća održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« Tribalj

Članak 1.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« Tribalj, Vinodolska općina kao jedini osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, imenuje sljedeća tri člana:

1. Roko Brozović, Ričina 10, 51253 Tribalj

2. Mihovil Mavrić, Mavrići 33, 51244 Grižane-Belgrad

3. Anto Matković, Kičeri 26b, 51253 Bribir

Članak 2.

Članovi Upravnog vijeća iz članka 1. Ove odluke imenuje se s danom 13. prosinca 2010. godine, a mandat im traje 4 (četiri) godine, od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2107-03/10-01-12-16

Bribir, 13. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=91253&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr