SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 32. i članka 42. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji sjednici održanoj dana 20. siječnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Komisije za praćenje pripreme i izgradnje montažne dvorane - Balon

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Komisija za praćenje pripreme i izgradnje montažne dvorane - balon (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija ima predsjednika i pet članova koji se imenuju iz redova vijećnika Općinskog vijeća i iz redova javnih i stručnih djelatnika.

Članak 2.

Djelokrug rada Komisije iz članka 1. ove Odluke je:

- praćenje i predlaganje radnji i odluka Općinskom vijeću Općine Matulji oko ishodovanja potrebnih dokumenata prostornog uređenja za postavu montažnog objekta - balona

- davanje mišljenja o predloženim rješenjima i predlaganje mogućih rješenja Općinskom vijeću Općine Matulji

- praćenje realizacije postave montažnog objekta sukladno provedenom postupku javne nabave te o istom izvještavanje Općinskog vijeća Općine Matulji

- obavljanje i drugih poslova propisanih Statutom Općine Matulji i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 3.

U Komisiju iz članka 1. ove Odluke, za predsjednika se imenuje Bruno Frlan, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Matulji.

Za članove Komisije imenuju se:

1. Siniša Sinčić, predsjednik Odbora za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj,

2. Radenko Rubeša, predsjednik Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša,

3. Vedran Kinkela, predsjednik Odbora za sport i tehničku kulturu,

4. Neven Jušić, predsjednik Zajednice sportskih udruga Općine Matulji,

5. Slobodan Juračić, vijećnik Općinskog vijeća Općine Matulji.

Predsjednik i članovi Komisije imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s Odlukom vijeća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2156-04/11-02

Matulji, 20. siječnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=51211&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr