SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 (ispr.) 47/99 (ispr.) i 35/08), članka 41. točka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), Odluke o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/07), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj 13. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«

I.

Osnivač Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, Tribalj 19, Općina Vinodolska općina, Bribir 34, daje PRETHODNU SUGLASNOST na Statut Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav, Tribalj 19.

II.

Predlaže se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića da temeljem ove Suglasnosti donese Statut Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, Tribalj 19.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2107-03/10-01-12-17

Bribir, 13. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=91253&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr