SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

2.

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 20. siječnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/10), u tabeli članka 2, iza točke 5., dodaju se nove točke 5a. i 5b. koje glase:

 

RADNO MJESTO

KOEFICIJENTI

5a.

Viši savjetnik za proračun i financije

1.57

5b.

Viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima

1.57

U istom članku, iza točke 12., dodaje se nova točka 12a., koja glasi:

 

RADNO MJESTO

KOEFICIJENTI

12a.

Referent za društvene djelatnosti

0.95

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 011-01/11-01/1

Ur. broj: 2156-04-11-01

Matulji, 20. siječnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=51211&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr