SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), na prijedlog rukovoditelja tijela Gradske uprave, Gradonačelnik Grada Raba donio je dana 7. siječnja 2011. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu

I.

Plan prijma u službu donosi se za Jedinstveni upravni odjel i Službu unutarnje revizije za 2011. godinu.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za Jedinstveni upravni odjel i Službu unutarnje revizije utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

III.

Gradonačelnik može izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan na obrazloženi zahtjev rukovoditelja tijela Gradske uprave.

IV.

Plan prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-01/02

Ur. broj: 2169-01-01-11-01-01

Rab, 7. siječnja 2011.

Gradonačelnik
Zdenko Antešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=51280&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr